logga lifvo

Från den 1 juni 2009 börjar försäljningen av den nya Siljansfiskekortet. This card will be sold by Siljan Turism och turistbyråerna. The card is valid throughout Siljan and Orsasjön.

För icke ortsbor som vill fiska i älven nedströms Leksands kyrka så måste de lösa fiskekort från Leksand-Insjöns Fiskevårdsområde fortsätta.

För ortsbor som köper årskort i Leksand-Insjöns FVO gäller även att fortsätta att fånga hela Siljan, Orsasjön och Byrviken med första handverktyg = 1 spö per fiskare och kort.

När du som ortsbo ska fiska i Siljan, Orsasjön och Byrviken gäller det nu andra fiskesegler i dessa vatten än i Leksand-Insjöns FVO. Du som fiskare är skyldig att ta reda på och följa dessa regler.

Från den 1: a januari 2013 så har vi också ett trollingkort! Den ger dig rätt att fiska med max 10st spön. Fiskekortet applies throughout the fishery area with the exception of the Ejen & Sången area (including outlaw fishing in these lakes). Tänk på båttrafiken om du trollar i Österdalälven! Löser du ett trollingkort, you can also fish with hand tools in the whole area.

You will also find a trolling card as well as the usual fishing license.

Obs! Trollingkortet does not apply for fishing in shared waters, ie. vatten vi har gemensamt med andra fiskevårdsområden!

Fiskekort som inte har namn och adress ifyllt gäller ej.

Överträdelser beivras

För mer information kontakta följande personer:
Ha ett bra fiskeår önskar Leksand-Insjöns FVO.

Bo Axelsson 070 - 687 35 58
Johan Vesterberg 070 - 366 40 57
Jon Persson 070 - 310 35 52
Kjell Tegelberg 073 - 035 52 95
Kenneth Forsman 070 - 683 51 49