logga lifvo

Fiskerättsbevis för fiskerättsägare inom Leksand-Insjöns fvo

Fiskerättsbevis utfärdas av

Rolf Gamberg  Västannor

Gunnar Joons, Ullvi

Kenneth Forsman Insjön

Olle Bergfors, Ål-Kilen

Fiskerättsägare ska uppvisa dokument som styrker fiskerätt inom fiskevårdsområdet.

Utfärdaren ska anteckna vilken fastighet som åberopas samt andelstal eller del i samfällt fiske