logga lifvo

Nätfiske är förbjudet i Limsjön och Sångenområdet (Sången, Kvarntjärn, Benaren, Eksjön, Gysjön och Digertjärn) under hela året.

Även i andra vatten kan nätfisket vara begränsat. Se uppsatta skyltar.
I Gysjön och Digertjärn får fiske endast ske med handredskap från land under den isfria delen av året.

Fish or parts of fish as bait may not be used. Fishing, including ice fishing, may only be carried out with one hand tool. Fiske med angeldon / ismetespön är ej tillåtet. En öring får tas upp vid varje fisketillfällelse, minimimått 50 cm. Jag Gysjön är ett område med 30 meter diameter runt Gysjöbäcken,

Hundtjärnsbäcken och Digertjärnsbäcken mynningar är fredat under tiden 1 september tom 31 december.
Fiske är inte tillåtet i Bodaån, Sångån, Gysjöbäcken, Hundtjärnsbäcken, Digertjärnsbäcken, Mörkån och Rönnäsån (från kvarndammen till åns utlopp i Insjön)
In shared waters, fishing may only be done with a hand tool. Jag Österdalälven från Morkarlön ner till flottbron, Österfors, är det delade vattnet.
Jag Sångenområdet är minimimått för öring 50 cm.
Jag Österdalälven och Insjön gäller att vild öring (med fettfena) är fredad och ska återutställas. En (1) fenklippt öring med minimimått 50 cm får tas upp per dygn och kort. Märkt öring får tas upp oavsett storlek, märkta fisk ska rapporteras till Sötvattenlaboratoriet, 178 93 Drottningholm.
I övriga vatten är minimimåttet för öring och röding 40 cm.

För regnbåge finns ingen begränsning.
I hela fiskevårdsområdet ska gäddor längre än 100 cm återutsättas.
Allt fiske i strömmande vatten, Österdalälven undantagen, är förbjudet under tiden 1 september till och 31 december.

Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare. Fiske får ske med maximalt 10 burar, endast på område där fiskerätt innehas. Burarna ska vara märkta. Tid för kräftfiske meddelas i särskilt beslut vid årsstämman.
I fiskodlingar och till ett område med 50 meters radie från odlingen är fiske förbjudet.

Fiskekorten gäller ej för fiske i Solbergatjärn, Sörskogstjärn och Antons damm. Särskild fiskekort säljs av arrendatorn.

Fiske med sax är inte tillåtet.

Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

Fiske för avsalu är förbjudet
Utestående verktyg ska vara minst en gång per dygn.

Fiske med andra redskap än handredskap, angeldon / ismetespön och trolling / uttring får endast utföras av fiskerättsägare och då inom området där fiskerätt innehas (eget vattenområde).

Tillfälliga begränsningar i fisket kan förekomma och är då anslag på berörda vatten.

Fiskekort ska medföras och uppvisas vid förfrågan från fisketillsyningsman. It is the responsibility of the fisherman to find out and comply with the rules and regulations that apply to fishing.

Fiskekort kan lösas hos våra återförsäljare eller på www.ifiske.se .