logga lifvo

Under den isfria delen av året får fiske endast ske från land.
Under den isfria delen av året får fiske endast ske med flugspö.
Isfiske får endast ske med ett pimpelspö. Fiske med angeldon och ismetespön är ej tillåtet.
Fisk eller delar av fisk får ej användas som agn.
En (1) öring får tas upp per fisketillfälle (dygn).
Minimimått för öring är 50 cm
Fiske får ej bedrivas inom ett område med radien 30 meter kring mynningarna av Gysjöbäcken, Hundtjärnsbäcken och Digertjärnsbäcken under tiden 1 september t o m 31 december.
Fiske är inte tillåtet i Gysjöbäcken, Hundtjärnsbäcken och Digertjärnsbäcken.