logga lifvo

Fiskekortet kan lösas av alla. Barn under 16 år fiskar gratis.

Fiskekortet gäller för fiske med ett (1) handredskap per person och max ti (10) angeldon / ismetespön.
Jag delade vatten gäller fiske med en handredskap. Se även under rubriken begränsningar av fisket.