logga lifvo

Fiskerättsbevis får lösas av fiskerättsägare inom fiskevårdsområdet . Beviset är personligt och ska kunna uppvisas vid kontroll. 

Fiskerättsbeviset berättigar till fiske med enligt lag tillåtna redskap med undantag av sax och ståndkrok. Fiske med nät max 180 meter vid varje tillfälle och endast i vatten där fiskerätt innehas. Fiske för avsalu är inte tillåtet.

Kräftfiske får ske under angiven tid med max 10 burar. Kräftor under 10 cm ska återutsättas. Tid för kräftfiske antas vid fiskestämma och meddelas på hemsida samt i Magasinet Leksand.

Redskap ska vara markerade med flöten/flaggor märkta med namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.