new head

Kräftfiske inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde

Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare och då inom vattenområde där fiskerätt innehas.
Fiske får ske med maximalt 10 burar.
Burarna ska vara försedda med flöte eller motsvarande och märkta med namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer.
Kräftor under 10 cm ska sättas tillbaka.
Kräftfiske får börja tidigast fredag den 11 augusti klockan 17.00 och avslutas senast den 31 augusti klockan 10.00.
Fiskerättsägare ska ha löst fiskerättsbevis, som ska medföras vid fisket.


Styrelsen