logga lifvo

Ortskort får lösas av bosatta och ägare av fast egendom inom fiskevårdsområdet. Kortet är personligt. Barn under 16 år fiskar gratis.

Kortet berättigar till fiske med max 2 handredskap och max 15 angeldon/ismetespön per fiskekort.

I delade vatten gäller endast fiske med ett handredskap. Se även under rubriken Begränsningar i fisket.