logga lifvo

Ortskort may be settled by residents within the municipality of Leksand and owner of real estate within the fishing area. The card is personal.
Barn under 16 år fiskar gratis.
Kortet berättigar till fiske med max två (2) handredskap och max femton (15) angeldon / ismetespön per fiskekort.
Jag delade vatten gäller fiske med handredskap. Se även under rubriken begränsningar av fisket.