logga lifvo

Kräftfiske is only allowed for fish owners and in the area where fishing rights are held. Fiske får ske med maximalt 10 burar. Burarna ska vara försedda med flöte eller motsvarande och märkta med namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer. Kräftor under 10 cm ska sättas tillbaka. 

Kräftfiske får börja tidigast fredag ​​den 10 augusti klockan 17.00 och avslutas senast söndag den 26 augusti klockan 10.00.
Fiskerättsägare ska ha löst fiskerättsbevis, som ska kunna uppvisas vid kontroll.

Styrelsen