logga lifvo

Kräftfiske för fiskerättsägare är tillåtet från fredag den 9 augusti klockan 17.00. Fiske får ske inom område där fiskerätt innehas med som högst 10 burar per fiskekort. Flöten ska vara märkta med namn, telefonnummer och fastighet.
Fiskerättsbevis ska kunna uppvisas vid kontroll.

• Kräftfiske för övriga ortsbor inom fiskevårdsområdet är tillåtet från fredag den 16 augusti klockan 17.00 .
För kräftfisket erfordras kräftfiskekort. Avgift för kräftfiskekort är 100 kr samt innehav av ortskort för 2019.

Kräftfiskekort säljs från den 1 augusti 2019 av Rolf Gamberg, Skolhusvägen 2,
Västannor och Kenneth Forsman Ängsvägen 2, Insjön.
Betalning sker kontant eller med Swish.
Fiske är tillåtet med högst 10 burar per fiskekort. Flöten ska märkas med namn och
adress. Fiskekort ska kunna uppvisas vid kontroll.

• Kräftfisket för samtliga fiskande avslutas den 25 augusti klockan 12.00. Fiske efter kräftor under annan tid är förbjudet.

Styrelsen, Leksand-Insjöns fvof