logga lifvo

  • Kräftfiske för fiskerättsägare med fiskerättsbevis och innehavare av ortskort (år) med kräftfiskekort är tillåtet från fredag den 5 augusti klockan 17.00
  • Avgift för kräftfiskekort är 100 kronor              
  • Fiske får ske med som högst 10 burar per fiskerättsbevis eller kräftfiskekort. Flöten ska vara märkta med namn, telefonnummer och fastighet.

      Fiskerättsbevis eller kräftfiskekort och ortskort ska kunna uppvisas vid kontroll

  • Kräftfiskekort säljs från den 30 juli 2022 av Rolf Gamberg, Skolhusvägen 2, Västannor, Kenneth Forsman Ängsvägen 2, Insjön och Daniel Hedberg, Eagle fishing Insjön. Information om kräftfisket ges även på telefon 0702400817.

      Betalning sker med Swish eller kontant.

  • Kräftfisket för samtliga fiskande avslutas den 21 augusti klockan 12.00
  • Burar, flöten och linor får ej läggas så att trafik med Gustaf Wasa och Engelbrekt störs.
  • Kräftor under 10 cm ska återutsättas på plats där de fångats. Fiske efter kräftor under annan tid under året är förbjudet.

     Styrelsen, Leksand-Insjöns fvof