logga lifvo

För icke ortsbor som vill fiska i älven nedströms Leksands kyrka så måste de lösa fiskekort från Leksand-Insjöns Fiskevårdsområde fortsätta.

När du som ortsbo ska fiska i Siljan, Orsasjön och Byrviken gäller det nu andra fiskesegler i dessa vatten än i Leksand-Insjöns FVO. Du som fiskare är skyldig att ta reda på och följa dessa regler.

Från den 1: a januari 2013 så har vi också ett trollingkort! Den ger dig rätt att fiska med max 10st spön. Trolling kort Siljan
You will also find a trolling card as well as the usual fishing license. See ifiske Trolling card Siljan

Obs! Trollingkortet does not apply for fishing in shared waters, ie. vatten vi har gemensamt med andra fiskevårdsområden!

Fiskekort som inte har namn och adress ifyllt gäller ej.

Överträdelser beivras

För mer information kontakta följande personer:
Ha ett bra fiskeår önskar Leksand-Insjöns FVO.

Namn Telefonnummer
Daniel Hedberg 0702400817
Kenneth Forsman 070 - 683 51 49