logga lifvo

Fiskerättsbevis för fiskerättsägare inom Leksand-Insjöns fvo

Fiskerättsbevis utfärdas av

Eagle Fishing, Insjön på plats i butiken. Se butikstider på https://eagle.fishing

 

Fiskerättsägare ska uppvisa dokument som styrker fiskerätt inom fiskevårdsområdet.

Utfärdaren ska anteckna vilken fastighet som åberopas samt andelstal eller del i samfällt fiske