logga lifvo

Kortet kan lösas av fastighetsägare inom fiskevårdsområdet som ej innehar fiskerätt men innehar ortskort(år) . Kortet berättigar till fiske med max 10 burar under tid som beslutas av fiskestämman och annonseras i Magasinet Leksand och på hemsidan. Kräftor under 10 cm återutsätts. Burarna ska vara för sedda med flöten/flaggor märkta med namn och telefonnummer. Fiskekort ska kunna uppvisas vid kontroll.