logga lifvo

 • Nätfiske är förbjudet i Limsjön inklusive zonen i Österdalälven samt i Sångenområdet (Sången, Kvarntjärn, Benaren, Eksjön, Gysjön och Digertjärn). Även i andra vatten kan nätfisket vara begränsat. Se skyltning och hemsidan.

 • I Gysjön och Digertjärn är enbart fiske med flugspö från land tillåtet under isfri period. Isfiske är tillåtet med ett handredskap. Fiske med angeldon/ismetespön är ej tillåtet. Fisk som agn är ej tillåtet. Fiske är förbjudet i mynningsområdet till Gysjöbäcken, Hundtjärnsbäcken och Digertjärnsbäcken.

 • Inget fiske är tillåtet i Bodaån, Sångån, Gysjöbäcken, Hundtjärnsbäcken, Digertjärnsbäcken, Mörkån och Rönnäsån (sträckan Kvarndammen till utloppet i Insjön)

 • I delade vatten är endast ett handredskap tillåtet.

 • I Sångenområdet och Flosjön är minimimåttet för öring 50 cm. I andra vatten är minimimåttet för öring och röding 40 cm.

 • I Insjön och Österdalälven är vild öring fredad. Minimimått för fenklippt öring är 50 cm och max 1 öring per kort och dag.

 • Inom hela fiskevårdsområdet ska gädda längre än 100 cm och abborre längre än 40 cm återutsättas.

 • Allt fiske i strömmande vatten, Österdalälven undantaget, är förbjudet under perioden 1 september till 31 december.

 • Fiske med sax och ståndkrok är förbjudet i hela fiskevårdsområdet.

 • Fiske med levande betesfisk är inte tillåtet.

 • Fiske för avsalu är inte tillåtet.