logga lifvo

  • Det finns bryggor för fiske i Leksand, Tibble, Bunk, Tunsta, Söder Rälta och Marielund. Handikappanpassad brygga finns i Ejen.

  • Fiskekorten gäller ej för fiske i Solbergatjärn, Antons damm och Sörskogstjärn.

  • Fiskekort ska medföras och kunna visas upp vid kontroll.