logga lifvo

Funktion Namn Telefon hem / arbete Telefon mobil
Ordförande Olle Bergfors 070-592 14 57
Vice ordförande Kenneth Forsman
Sekreterare Kjell Leander
0247-231 98 070-636 17 01
Ledamöter Lars-Åke Wiklund
Suppleant Lars-Erik Brockne

ÅRSMÖTE

Fiskerättsägare inom Leksand-Insjöns fiskevårdsområde kallas till årsmöte.

Onsdag den 16 september kl. 19.00. Ål-Kilens bystuga.

Välkomna / styrelsen